Route en praktische zaken

 

Op maandag 5 juni 2017 lopen we voor de 5e keer het Nijkleaster Pinkster Paad!

We lopen in twee groepen en twee afstanden. De groep die de lange tocht loopt start om 9.30 en de groep die de korte tocht loopt, start om 12.30 uur. We eindigen allemaal met elkaar voor een viering om 15.30 uur in de kerk van Jorwert.

Onderweg lopen we delen in stilte en zullen er zeker ook mooie gesprekken zijn. Hieronder volgen wat praktische zaken:

Start:

Deelnemers van de lange route (ongeveer 17 km.) worden om 9.00 uur verwacht in de kerk van Jorwert. Na uitleg en een kort moment van bezinning gaan we om 9.30 van start.

Deelnemers van de korte route (ongeveer 5 km.) worden om 12.00 uur verwacht in de kerk van Jorwert. Na uitleg en een kort moment van bezinning gaan we 12.30 uur van start.

 

Slotviering

Om 15.30 is er een afsluitende viering voor de wandelaars, gemeenteleden van Westerwert en andere belangstellenden. U bent van harte welkom om dit Pinksterfeest met ons te vieren!

Kosten:   

€ 15,00 euro per persoon (incl. koffie/thee).  Graag van te voren overmaken op banknummer IBAN:  NL48 ABNA 0548328862 o.v.v. naam en adres en NPP 2016. Graag ook vermelden ‘korte route’ of ‘lange route’. Bij uw aanmelding krijgt u ook de mogelijkheid om per iDEAL te betalen.   Is het bedrag voor u een probleem? U kunt ook een lager bedrag betalen of gratis meedoen. U bent uiteraard van harte welkom! Geef het even aan bij uw aanmelding. Wij gaan hier vanzelfsprekend vertrouwelijk mee om.

Lunch:            graag zelf een lunch en drinken meenemen voor onderweg.

Opgave:         opgeven via de website (voorkeur) of mail. Graag aangeven of u de korte of de lange route wilt lopen.

Schoenen:    goede wandelschoenen. We lopen deels over onverhard pad.

Risico:            het meedoen met de tocht is op eigen risico.