Over Nijkleaster


Film Nijkleaster

NijkleasterStilte, bezinning en verbinding – dat zijn de sleutelwoorden van Nijkleaster, een nieuw klooster dat zich ontwikkelt in Jorwert. Het wil een ‘wijkplaats’ zijn waar mensen zich in alle rust terug kunnen trekken, maar ook tegelijk een plek waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, in stilte en pelgrimage, in plezier en recreatie. Nijkleaster zoekt naar nieuwe wegen voor het evangelie: oude paden, nieuwe wegen.

Nijkleaster wil een open klooster zijn door gastvrijheid te bieden aan mensen van diverse kerkgenootschappen en (religieuze) tradities. Zoals kloosters vroeger dammen en dijken opwierpen tegen de stormvloed van de zee, zo wil Nijkleaster een dam opwerpen tegen de drukte, de stress en het lawaai van de moderne samenleving.

Nijkleaster biedt op woensdagen en zaterdagen een vast programma aan vanuit de kerk in Jorwert. Een kleaster-kuier is vaak onderdeel van het programma. Stap voor stap wordt er toegewerkt naar de verdere invulling van dit eigentijdse klooster. Voor meer informatie over de achtergrond en de activiteiten kunt u terecht op www.nijkleaster.nl.

Fisy en missy

Stifting Nijkleaster wol in nij kleaster foarmje yn  it doarp Jorwert. It doel is om in plak te kreëarjen dêr’t minsken har yn alle rêst werom lûke kinne om har te besinnen en om op azem te kommen. Tagelyk is it in plak dêr’t minsken elkoar moetsje yn liturgy en petear, stilte en pelgrimaazje, wille en rekreaasje. Sa wurdt der yn Nijkleaster socht nei nije wegen foar it evangeelje en wurdt der in oandiel levere oan persoanlike, tsjerklike en maatskiplike fernijing.

Nijkleaster wol as iepen kleaster gastfrijens biede oan lju fan ferskate tsjerken en tradysjes. Ek oan minsken dy’t gjin plak (mear) fine yn de besteande tsjerken, en fierders oan eltse pilgrim fan hokker snit dan ek.